embedded systémy

  • procesory ARM
  • embedded Linux
  • vývojový kit uCSimply

procesory ARM

V současné době jsou 8 bitové mikrokontroléry nahrazovány 32 bitovými mikrokontroléry ARM. Naše služby se orientují na vývoj systémů s procesory ARM Cortex-M3 a ARM9. Podle požadavků zákazníka navrhneme hardware cílového zařízení, vyvineme jeho firmware, pokud jde o složitější systém, doporučíme použití vhodného operačního systému. V případě zájmu zákazníka jsme schopni zajistit výrobu ověřovacích prototypů desek.

embedded Linux

Linux není používán pouze jako serverový nebo desktopový operační systém, ale také je často základem embedded systémů. Vedle zakázkového vývoje kompletních aplikací nabízíme také vývoj ovladačů zařízení a konfiguraci systému, aby obsahoval pouze potřebné programové vybavení. Pro zákazníka, který má vlastní tým vývojářů bez zkušenosti s operačním systémem Linux, můžeme připravit vývojové prostředí a kostru aplikace, aby co nejrychleji zahájil vývoj vlastního produktu.

vývojové nástroje uCSimply

Vedle vývojářských a konzultačních služeb vyrábíme vývojový kit uCSimply, který umožňuje vývojářům embedded systémů jednoduché prototypování a ověření připravovaného systému. Základní deska kitu je vybavena často používanými konektory a prototypovacím polem, do kterého lze pohodlně zasunout dodávané procesorové moduly. Vývody modulu se pomocí drátových propojek jednoduše napojí na konektory desky.

Webové stránky uCSimply.cz vedle dokumentace k procesorovým modulům a prototypovací desce obsahují rozsáhlý soubor článků, návodů a příkladů, které vývojářům usnadní orientaci v množství nových informací a značně urychlí zahájení vlastního vývoje.